MỞ GIỚI HẠN THIÊN PHÚ

Ngày đăng: 30-05-2024

 Đáp ứng nhu cầu tăng tiến sức mạnh cho người chơi, Thiên Phú đã mở rộng mốc nâng lên đến Thiên Phú 5

Thiên Phú II

Thiên Phú III

Thiên Phú IV

Thiên Phú V

Chúc Chiến Binh có những trải nghiệm thật tuyệt vời cùng Chiến Binh AFK nhé!