Các điều khoản và điều kiện sử dụng dịch vụ hiển thị dưới đây (sau đây gọi là "Điều khoản và Điều kiện", hoặc “Điều Khoản Sử Dụng”) quy định các điều khoản và điều kiện được đồng ý giữa Nhà Phát Hành và người sử dụng các dịch vụ có liên quan bởi Nhà Phát Hành.

Một khi đã tham gia trò chơi nghĩa là người chơi đã đọc, hiểu, chấp nhận và tuân thủ những điều khoản dưới đây:

1. Các thuật ngữ trong thỏa thuận

Nhà Phát Hành gọi tắt là "Chúng tôi" là bên cung cấp dịch vụ phần mềm trò chơi trên hệ thống của NPH thông qua Website, WAP, Google Play, Apple Store.

Người sử dụng dịch vụ các trò chơi online trong thế giới trò chơi, gọi tắt là “Bạn”, "Người chơi" hoặc "Khách hàng".

Dịch vụ trò chơi được NPH cung cấp, gọi tắt là "Dịch vụ", "Trò chơi"

2. Các điều khoản dành cho người chơi:

Về tư cách pháp lý

Tất cả mọi đối tượng từ 18 tuổi trở lên đều có thể tham gia trò chơi, sản phẩm, dịch vụ do NPH cung cấp.

Trong quá trình tham gia trò chơi, có thể sẽ xuất hiện những ngôn từ hoặc những tình huống không phù hợp với một số đối tượng nhỏ tuổi. Chúng tôi không đảm bảo rằng những người chơi khác sẽ không cung cấp các nội dung mà có thể cho là không thích hợp với lứa tuổi đó.

3. Quy định khi đăng ký tài khoản:

Khi đăng ký tài khoản, bạn phải cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin về tên tuổi, địa chỉ, điện thoại, số CMND (Chú ý phải yêu cầu xuất trình CMND kèm bản sao CMND người đăng ký tài khoản qua hệ thống phân phối để NPH lưu giữ, trường hợp chưa hoặc không có CMND phải ghi số CMND của cha hoặc mẹ đỡ đầu)… Đây là những yêu cầu bắt buộc, chúng tôi sẽ căn cứ vào những thông tin này khi có những rủi ro, tổn thất xảy ra, hoặc để trao giải nếu bạn may mắn nhận được những phần thưởng từ các sản phẩm, dịch vụ do NPH cung cấp. Các trường hợp điền thiếu thông tin hoặc thông tin sai sự thật sẽ không được xem xét.

3.1 Quy định về cách đặt tên (tên tài khoản, tên nhân vật, tên bang phái,...)

- Với một tài khoản có thể tạo được nhiều nhân vật để chơi trong trò chơi. Khi tạo nhân vật, Người chơi phải tuân thủ theo nguyên tắc đặt tên đã được công bố trên Website của trò chơi.

- Không được đặt tên và tạo biểu tượng liên quan đến các danh nhân, tên của các vị lãnh đạo Đảng và Nhà Nước.

- Không được đặt tên và tạo biểu tượng có nội dung phản động, bài xích tôn giáo, khiêu dâm, bạo lực, đi ngược lại thuần phong mỹ tục, truyền thống và văn hóa Việt Nam.

- Không được đặt tên và tạo biểu tượng có nội dung xúc phạm, khích bác đến người khác dưới bất kỳ hình thức nào.

- Không được đặt tên và tạo biểu tượng có nội dung phá rối hay làm mất uy tín của các dịch vụ do chúng tôi cung cấp cũng như của các thành viên trong NPH.

- Ngoài ra cách đặt tên còn phải tuân theo sự giám sát của bộ lọc với hơn 30,000 từ và đội ngũ Game Master theo dõi ghi nhận tố giác để xử lý các tình huống vi phạm

 3.2 Mật khẩu (Password)

Bạn cần phải giữ kỹ tuyệt đối mật khẩu của mình, không chia sẻ cho bất kỳ ai. Trong mọi trường hợp mất cắp, thất lạc mật khẩu, chúng tôi không chịu trách nhiệm khôi phục trừ khi thông tin về tài khoản được cung cấp trong giai đoạn đăng ký là hoàn toàn chính xác...

3.3 Những hành vi sau bị tuyệt đối nghiêm cấm:

3.4 Chính sách sử dụng và bảo vệ dữ liệu đối với tài khoản Facebook

Facebook tạo ra các công nghệ và dịch vụ nhằm hỗ trợ mọi người kết nối với nhau, xây dựng cộng đồng và phát triển doanh nghiệp, sử dụng tính năng tuyệt vời này của Facebook để bạn có thể dễ dàng kết nối. Các Điều khoản này điều chỉnh việc bạn sử dụng Facebook:

4. Các thỏa thuận chung:

4.1 Các thay đổi về nội dung của trò chơi Trò chơi, Sản phẩm, Dịch vụ

Chúng tôi có thể - với toàn quyền hạn của mình và vào bất cứ lúc nào - bổ sung, sửa đổi hay xóa bỏ bất kỳ thông tin nào cũng như thay đổi sự trình bày, thành phần hoặc chức năng của hệ thống mà không cần báo trước. Nếu các bạn không đồng ý với những thay đổi đó, các bạn có thể ngưng sử dụng dịch vụ. Việc các bạn tiếp tục sử dụng dịch vụ đồng nghĩa với bạn đồng ý với những thay đổi đó.

4.2 Thay đổi quy định

Chúng tôi có toàn quyền thay đổi những điều khoản không còn phù hợp trong Quy định mà không cần báo trước. Nếu các bạn không đồng ý với những thay đổi đó, các bạn có thể ngưng sử dụng dịch vụ. Việc các bạn tiếp tục sử dụng dịch vụ đồng nghĩa với bạn đồng ý với những thay đổi đó.

4.3 Sự gián đoạn của dịch vụ

Chúng tôi có quyền ngừng cung cấp dịch vụ trong một khoảng thời gian nhất định để sửa chữa, bảo trì máy móc và sẽ có thông báo trước cho người chơi trên trang Web hoặc Fanpage chính thức của trò chơi. Chúng tôi không bảo đảm với người chơi rằng bạn sẽ kết nối vào dịch vụ của chúng tôi vào bất kỳ lúc nào.

Bạn thừa nhận dịch vụ của chúng tôi có thể bị gián đoạn bởi các lý do nằm ngoài tầm kiểm soát như: Chập điện, thiên tai, hỏa hoạn…. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với việc gián đoạn dịch vụ, trì hoãn hay không thể cung cấp dịch vụ bởi các lý do trên.

4.4 Cấm truy cập

Chúng tôi có toàn quyền, vào bất cứ thời điểm nào, cấm hoặc từ chối truy cập của bạn vào trò chơi Trò chơi hoặc bất kỳ phần nào của hệ thống ngay lập tức và không cần báo trước nếu chúng tôi cho rằng bạn đã vi phạm bất cứ điều khoản nào trong bản quy định hoặc sự cấm đoán hay từ chối đó phù hợp và cần thiết.

Trong những trường hợp nghiêm trọng, chúng tôi có thể phối hợp với nhà chức trách để truy cứu trách nhiệm hình sự với những đối tượng vi phạm.

4.5 Quy định về hỗ trợ người dùng

- Trong quá trình tham gia trò chơi, nếu bạn gặp phải sự cố nào hoặc có vấn đề cần GM giúp đỡ, hỗ trợ; vui lòng thông báo ngay cho GM hoặc tổng đài hỗ trợ trong vòng 7 ngày kể từ ngày gặp lỗi, sự cố.

 - Nếu quá 7 ngày mà không thông báo, hoặc thông báo chậm trễ thì chúng tôi có quyền không hỗ trợ trường hợp đó.

-  Khi nhận được thông báo lỗi sự cố, thời gian hỗ trợ chậm nhất cho bạn là trong vòng 12 Giờ đối với ngày thường và 24 Giờ đối với các ngày cuối tuần và ngày lễ.

4.6 Quy định về bồi thường

Bạn phải đồng ý về việc bảo đảm, bảo vệ và giữ cho NPH, Giám đốc, các nhân viên, cổ đông, đại lý, khách hàng và đối tác của NPH vô hại đối với các trường hợp mất mát, khiếu nại, chi phí (bao gồm khoản phí tư vấn luật sư hợp lý) bị đòi bởi bất kỳ bên thứ ba phát sinh liên quan đến việc sử dụng dịch vụ của bạn, sự vi phạm của bạn đối với bầt kỳ Điều khoản nào trong bản thỏa thuận này hay bất kỳ quyền của người sử dụng khác.

4.7 Kết thúc dịch vụ

Bạn có thể ngưng sử dụng tài khoản bất cứ lúc nào mà không cần báo trước với  và không phải chịu trách nhiệm nào.  có quyền tạm ngưng tài khoản của bạn để điều tra hoặc hủy bỏ để xử lý vi phạm. Nếu dịch vụ bị hủy bỏ, bạn phải chấp nhận những điều khoản sau đây:  có quyền ngưng tài khoản của bạn ngay lập tức và sẽ thông báo trước nếu bạn vi phạm bất cứ điều khoản nào trong Bản thỏa thuận này hoặc vi phạm các quy định trong trò chơi.

4.8 Thông tin của bên thứ ba

Thông tin được cung cấp tại hệ thống Trò chơi có thể chứa thông tin từ bên thứ ba hoặc được chọn lọc từ các nguồn khác. Những thông tin đó không được coi là khuyến nghị hoặc xác thực của Trò chơi cho bất kỳ người, sản phẩm hoặc dịch vụ nào.

 NPH không độc lập thẩm định thông tin và không chịu trách nhiệm nếu thông tin của bên thứ ba không cập nhật; Theo đó, chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về các thông tin ấy. Bạn sử dụng hoặc đặt niềm tin vào những thông tin đó với hiểu biết, trách nhiệm và nguy cơ của riêng bạn.

4.9 Liên kết đến và đi từ hệ thống Trò chơi

Các liên kết từ hệ thống của Trò chơi có thể dẫn bạn tới các website khác. Các bạn thừa nhận và đồng ý rằng  NPH không chịu trách nhiệm về sự chính xác hoặc giá trị của bất kỳ thông tin nào do các website liên kết cung cấp.

Liên kết tới các website khác không cấu thành sự xác nhận của  NPH về thông tin, sản phẩm, quảng cáo hoặc các tài liệu khác tại những website đó.

4.10 Quyền sở hữu trí tuệ

Tất cả quyền sở hữu trí tuệ tồn tại trong hệ thống trò chơi Trò chơi đều thuộc về  NPH hoặc cấp phép hợp pháp cho  NPH sử dụng tại hệ thống này. Theo đó, tất cả các quyền hợp pháp đều được đảm bảo. Trừ phi được sự đồng ý bằng văn bản của  NPH, bạn không được phép tải lên, gửi, xuất bản, tái sản xuất, truyền hoặc phân phát bằng bất cứ hình thức nào bất cứ thành phần nào của hệ thống Trò chơi online hoặc tạo ra những bản sửa đổi của nội dung cung cấp trong Trò chơi online.

Bạn đồng ý để chúng tôi tự do sử dụng, công bố, áp dụng và sửa đổi bất kỳ ý tưởng, khái niệm, cách thức, đề xuất, gợi ý, bình luận hoặc liên lạc nào khác và thông tin được bạn cung cấp cho chúng tôi (“Phản hồi”) có liên quan tới trò chơi và/hoặc dịch vụ của Trò chơi một cách hoàn toàn miễn phí. Bạn từ bỏ và đồng ý từ bỏ bất kỳ quyền và sự đòi hỏi với bất kỳ khoản tiền thưởng, phí, nhuận bút, lệ phí và/hoặc các kiểu chi trả khác liên quan đến việc chúng tôi sử dụng, công bố, áp dụng, và/hoặc chỉnh sửa bất kỳ thành phần hoặc tất cả phản hồi của bạn.

4.11 Thông tin người dùng

Với một số dịch vụ, hệ thống Trò chơi yêu cầu người dùng phải đăng ký. Chúng tôi có thể dùng thông tin này để gửi thông báo cho bạn về các sản phẩm và dịch vụ hoặc chương trình khuyến mại thông qua thư điện tử hoặc thư bưu chính. Chúng tôi cũng có thể sử dụng các thông tin này để tiến hành các cuộc điều tra (Ví dụ: thông báo thay đổi dịch vụ trong hệ thống, thông báo về các chương trình khuyến mại hay các hành động nhân đạo và xã hội khác). Chúng tôi duy trì chính sách "KHÔNG GỬI THƯ RÁC" và không chia sẻ, bán hay để lọt email của các bạn cho các bên thứ ba khi không có sự chấp thuận của bạn.

 NPH sẽ chỉ đưa ra các thông tin cá nhân và/hoặc địa chỉ IP của người dùng khi được luật pháp Việt Nam yêu cầu và để làm các việc thực sự cần thiết như sau:

Chúng tôi chỉ chịu trách nhiệm khi thông tin đang được giữ kín bởi  NPH. Khi thông tin đã được chuyển qua bên thứ ba đúng theo các thỏa thuận trên của bản Quy định, việc bảo mật thông tin là nằm ngoài khả năng của chúng tôi và hoàn toàn không phải là trách nhiệm của  NPH.

4.12 Giới hạn trách nhiệm pháp lý và bảo đảm

Bạn hành xử và tin tưởng hoàn toàn vào kỹ năng và khả năng đánh giá của bạn đối với việc sử dụng và hiểu thông tin trong hệ thống Trò chơi. Bạn chịu trách nhiệm đảm bảo rằng việc sử dụng thông tin của bạn tuân thủ tất cả các yêu cầu của pháp luật hiện hành.

Giới hạn nghĩa vụ pháp lý trong quy định sẽ được áp dụng với quy mô đầy đủ nhất được pháp luật hiện hành cho phép.

4.13 Luật áp dụng

Quy định trên đây được thực thi theo pháp luật của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Khi sử dụng dịch vụ trong Trò chơi, bạn đã mặc nhiên chấp nhận điều khoản trong bản quy định này. Chúng tôi hoạt động hoàn toàn trong khuôn khổ luật pháp Việt Nam và cam kết tuân thủ các pháp chế của Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Các điều khoản trên là phù hợp với luật pháp hiện hành và đảm bảo quyền lợi cao nhất cho người sử dụng dịch vụ của của NPH.