SỰ KIỆN CUỐI TUẦN VUI VẺ - TUẦN 16

Ngày đăng: 21-06-2024

SỰ KIỆN CUỐI TUẦN VUI VẺ - TUẦN 16

I. Nạp Vé Thanh Toán - Nhận ngay Hồn Vàng

Từ ngày 22/06/2024 - 24/06/2024, khi người chơi nạp vào game từ cổng thanh toán GOSU tại trang https://pay.gosu.vn/Payment?Game=cba , người chơi sẽ được nhận nhiều phần thưởng giá trị theo Gói


Chi tiết như sau

Gói nạp Phần thưởng
Nạp gói 10 vé nạp 2000 Hồn Vàng
Nạp gói 20 vé nạp 5000 Hồn Vàng
Nạp gói 50 vé nạp 15000 Hồn Vàng
Nạp gói 100 vé nạp 40000 Hồn Vàng

Lưu ý, mỗi phần thưởng chỉ được nhận 1 lần khi người chơi nạp đúng gói 


Không cộng dồn, nạp gói nào nhận phần thưởng gói đó 
- Chỉ áp dụng qua hình thức nạp tại web và áp dụng trong 3 ngày diễn ra hoạt động 
- Phần thưởng sẽ được chuyển đến người chơi theo thư trong game 
- Thời gian phát thưởng: trong vòng 72 giờ, tính từ lúc sự kiện kết thúc. 


II. Nạp đạt mốc nhận Tướng Giới Hạn

- Trong thời gian từ 0:00 ngày 22/06/2024 đến 23:59 ngày 24/06/2024, người chơi tích lũy "dùng GOSU để thanh toán các gói nạp vào game" để nhận thưởng. 
- Web nạp:  https://pay.gosu.vn/Payment?Game=cba  
- Áp dụng cho toàn bộ máy chủ. 
- Áp dụng cho toàn bộ các gói nạp có tại web nạp. 
- Phần thưởng được gửi vào hộp thư người chơi. 
- Thời gian phát thưởng: trong vòng 72 giờ, tính từ lúc sự kiện kết thúc. 
 
- Phần thưởng các mốc được nhận cộng dồn, đạt mốc cao có thể nhận cả quà ở mốc thấp hơn. 
- Ví dụ: Nạp mốc 50.000 GOSU có thể nhận cả quà ở mốc 50.000, 30.000 và 10.000 GOSU. Nạp đạt mốc 500.000 GOSU được nhận toàn bộ quà. 
- Lưu ý: Người chơi khi quy đổi GOSU vào game, vừa nhận được quà sự kiện ưu đãi, vừa nhận thêm quà tại các sự kiện khác trong game. 

Tích lũy GOSU quy đổi vào game Phần thưởng  Số lượng 
Quy đổi 10000 GOSU Mảnh Itadori                             50
Vé quay đặc biệt (Vòng quay trang phục)                             10
Bánh pudding                         2,000
Vàng                 20,000,000
Quy đổi 30000 GOSU Mảnh Itadori                             50
Vé quay đặc biệt (Vòng quay trang phục)                             20
Bánh pudding                         3,000
Vàng                 30,000,000
Quy đổi 50000 GOSU Mảnh Itadori                           100
Vé quay đặc biệt (Vòng quay trang phục)                             50
Rương trang bị đỏ                               1
Bánh pudding                         5,000
Vàng                 50,000,000
Quy đổi 100000 GOSU Mảnh Itadori                           100
Vé quay đặc biệt (Vòng quay trang phục)                             80
Rương trang bị đỏ                               1
Bánh pudding                         7,000
Vàng               200,000,000
Quy đổi 200000 GOSU Mảnh Itadori                           150
Vé quay đặc biệt (Vòng quay trang phục)                           100
Rương trang bị đỏ                               2
Bánh pudding                       10,000
Vàng               500,000,000
Quy đổi 500000 GOSU Mảnh Itadori                           200
Vé quay đặc biệt (Vòng quay trang phục)                           150
Bánh pudding                       20,000
Rương trang bị đỏ                               2
Vàng               700,000,000