CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN 17

Ngày đăng: 29-06-2024

CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN 17

TRIỆU HỒI HẠN GIỜ

Tướng chủ đề: Thạch Sanh + Diablo

TĂNG SAO CHUYÊN DỤNG

Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi tiến hành tăng sao - thức tỉnh tướng chỉ định đạt mốc mà hệ thống đặt ra để nhận thưởng.                
Sự kiện diễn ra trong vòng 7 ngày từ 5h00 ngày 29/06 - 4h59 ngày 06/07                

Điều kiện Quà miễn phí Quà kích hoạt nạp Giá gói
Thức tỉnh 1 sao tướng chỉ định Vàng 500k Thẻ chiến binh SR 5 sao hệ Bóng tối (ngẫu nhiên) 50 79,000 đ
Thẻ chiến binh Diablo 10 Sách Bóng tối 10
    Vàng 1M
Thức tỉnh 2 sao tướng chỉ định Lá ước nguyện 5 Sách Bóng tối 20 249,000 đ
Thẻ chiến binh Diablo 10 Gem 600
    Thẻ chiến binh SR 5 sao hệ Bóng tối (ngẫu nhiên) 100
Thức tỉnh 3 sao tướng chỉ định Lá ước nguyện 10 Sách Bóng tối 80 499,000 đ
Thẻ chiến binh Diablo 10 Gem 1200
    Thẻ chiến binh SR 5 sao hệ Bóng tối (ngẫu nhiên) 150
Thức tỉnh 4 sao tướng chỉ định Mảnh tướng SSR 5 sao (ngẫu nhiên) 50 Gem 1500 699,000 đ
Thẻ chiến binh Diablo 10 Thẻ chiến binh Diablo 50
    Sách Bóng tối 100
Thức tỉnh 5 sao tướng chỉ định Rương trang bị Tím +3 1 Ngọc Triệu Hồi 20 1,299,000 đ
Thẻ chiến binh Diablo 10 Gem 3000
    Thẻ chiến binh Diablo 100

NẠP LIÊN TỤC

Người chơi nạp gói bất kỳ vào game hàng ngày là có thể đủ điều kiện nhận thưởng. 
Sự kiện kéo dài trong vòng 7 ngày. 

Ngày Phần thưởng Số lượng
1 Vàng 100k
Lá ước nguyện 5
Táo xanh 500
2 Vàng 200k
Lá ước nguyện 5
Sandwich 500
3 Vàng 1M
Thẻ Chiến Binh 5 sao Hệ Thường - Tùy Chọn 50
Bún Bò 1000
4 Ngọc triệu hồi 10
Gà Quay 2000
Đá Cường Hóa 500
5 Vàng 1M
Đá kỳ tích 10
Rương tướng SSR Hiếm- Tùy chọn 1
6 Vàng 1M
Rương sách (chọn) 10
Xiên Que 500
7 Vàng 2M
Rương Chip Đỏ (ngẫu nhiên) 1
Ngọc triệu hồi 10
Bánh Pudding 300

Note:                
Điều chỉnh thời gian sự kiện diễn ra trong vòng 7 ngày.                
Mỗi ngày người chơi nạp gói bất kỳ sẽ được tính là đủ điều kiện nhận thưởng.

VÒNG QUAY MAY MẮN

Bao gồm 2 loại vòng quay: Thường và Cao cấp.

1. Vòng quay Thường

Sử dụng vật phẩm xu vòng quay may mắn để quay - có thể mua bằng Gem với giá 50 Gem/xu. 

Quà Vòng Quay

Vật phẩm Số lượng Số lần nhận tối đa
Lá ước nguyện 1 5
Táo xanh 100 5
Hồn vàng 10 3
Đá phổ thông 100 3
Thẻ anh hùng 5 sao 20 1
Đá cường hóa 200 5
Vàng 100k 5
Quặng 200 5

Quà Tích Lũy        

Mốc (số lần quay) Vật phẩm Số lượng
10 Xu vòng quay may mắn 3
30 Xu vòng quay may mắn 5
50 Xu vòng quay may mắn 10
100 Xu vòng quay may mắn 15
180 Xu vòng quay đặc biệt 10

Reset lại khi người chơi đã nhận toàn bộ quà tích lũy lượt quay            

2. Vòng quay cao cấp

Sử dụng vật phẩm xu vòng quay đặc biệt để quay thưởng.

Quà Vòng Quay 

Vật phẩm Số lượng Số lần nhận tối đa 
Rương sách (ngẫu nhiên) 12 1
Lá ước nguyện 5 5
Rương chip thần thoại 1 1
Đá kỳ tích 2 1
Đá hiếm 100 3
Xu vòng quay đặc biệt 1 2
Thẻ anh hùng 5 sao 50 1
Hồn vàng 130 5

Quà Tích Lũy  

Mốc (số lần quay) Vật phẩm Số lượng
10 Xu vòng quay đặc biệt 3
30 Xu vòng quay đặc biệt 5
50 Xu vòng quay đặc biệt 10
100 Xu vòng quay đặc biệt 20
180 Thẻ anh hùng 5 sao 50

Reset lại khi người chơi đã nhận toàn bộ quà tích lũy lượt quay            

SỰ KIỆN NẠP BỔ SUNG


Gói Bùa Triệu Hồi 
- Mỗi tuần người chơi được mua các gói này với số lần giới hạn. 

Lượt mua reset qua ngày

Gói Vật phẩm Số lượng Giá ưu đãi Số lượt mua
Gói Bùa Triệu hồi 1 Bùa triệu hồi 2 25,000 đ 2
Gem 60
Gói Bùa Triệu hồi 2 Bùa triệu hồi 4 79,000 đ 2
   
Gem 180
Gói Bùa Triệu hồi 3 Bùa triệu hồi 6 129,000 đ 2
   
Gem 300
Gói Bùa Triệu hồi 4 Bùa triệu hồi 8 249,000 đ 2
   
Gem 600
Gói Bùa Triệu hồi 5 Bùa triệu hồi 12 399,000 đ 2
   
Gem 900
Gói Bùa Triệu hồi 6 Bùa triệu hồi 18 499,000 đ 2
Gem 1200
Gói Bùa Triệu hồi 7 Bùa triệu hồi 25 699,000 đ 2
Gem 1500
Gói Bùa Triệu hồi 8 Bùa triệu hồi 50 1,299,000 đ 2
Gem 3000
Gói Bùa Triệu hồi 9 Bùa triệu hồi 100 2,499,000 đ 2
Gem 6000

Gói Ưu Đãi Thức Ăn                
- Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi ngày người chơi có thể mua các gói ưu đãi để nhận thưởng.                
- Các gói nạp sẽ reset lại lượt mua qua ngày.                

Gói Vật phẩm Số lượng Giá ưu đãi Số lượt mua
1 Vàng 200k Free 1
2 Gà quay 600 25,000 đ 2
Gem 60
Hồn Vàng 100
3 Gà quay 1000 49,000 đ 2
Hồn Vàng 100
Gem 120
4 Xiên que 1000 79,000 đ 2
Hồn Vàng 200
Rương trang bị Lam +3 1
Gem 180
5 Xiên que 1500 129,000 đ 2
Hồn Vàng 500
Đá cường hóa 2000
Áo Cam +1 1
Gem 300
6 Xiên que 2000 249,000 đ 2
Hồn Vàng 1000
Đá phổ thông 1000
Quần Cam +1 1
Gem 600
7 Xiên que 2500 399,000 đ 2
Hồn Vàng 2000
Đá hiếm 700
Mũ Cam +1 1
Gem 900
8 Bánh Pudding 2000 499,000 đ 2
Hồn Vàng 5000
Thẻ anh hùng 5 sao 100
Áo đỏ 1
Gem 1200
9 Bánh Pudding 2500 699,000 đ 2
Hồn Vàng 10000
Thẻ anh hùng 5 sao 200
Mũ đỏ 1
Gem 1500
10 Bánh Pudding 3500 1,299,000 đ 2
Hồn Vàng 20000
Giày Đỏ 1
Thẻ anh hùng 5 sao 300
Gem 3000
11 Bánh Pudding 6000 2,499,000 đ 2
Hồn Vàng 50000
Rương sách (chọn) 50
Bao tay Đỏ 1
Trượng Đỏ 1
Gem 6000

Gói Ưu Đãi Tăng Trưởng                
-Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi ngày người chơi có thể mua các gói ưu đãi để nhận thưởng.                
- Các gói nạp sẽ reset lại lượt mua qua ngày.                

Gói Vật phẩm Số lượng Giá ưu đãi Số lượt mua
1 Gem 50 Free 1
2 Gem 60 25,000 đ 2
Gà Quay 200
Vàng 500k
3 Gem 120 49,000 đ 2
Gà Quay 500
Đá kỳ tích 5
4 Gem 180 79,000 đ 2
Vàng 3M
Đá cường hóa 2000
Bồi dưỡng đan 200
5 Gem 300 129,000 đ 2
Rương Chip Tím 2
Xiên Que 500
Vàng 10M
Xu vòng quay đặc biệt 10
6 Gem 600 249,000 đ 2
Mảnh thần khí 2000
Rương chip đỏ (ngẫu nhiên) 1
Xiên Que 1000
Xu vòng quay đặc biệt 20
7 Gem 900 399,000 đ 2
Rương chip đỏ (ngẫu nhiên) 1
Bồi dưỡng đan 500
Xiên Que 2000
Vàng 30M
8 Gem 1200 499,000 đ 2
Vàng 50M
Rương chip đỏ (chọn) 1
Bánh Pudding 1000
Rương Sách (chọn) 20
9 Gem 1500 699,000 đ 2
Vàng 100M
Rương chip đỏ (chọn) 2
Bánh Pudding 1500
Hồn vàng 2000
10 Gem 3000 1,299,000 đ 2
Đá kỳ tích 20
Bánh Pudding 2000
Rương chip đỏ (chọn) 3
Vàng 300M
11 Gem 6000 2,499,000 đ 2
Đá Triệu hồi 20
Rương chip đỏ (chọn) 3
Bánh Pudding 2500
Quần đỏ 1
Vàng 500M

Gói Chiến Binh 
-Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi ngày người chơi có thể mua các gói ưu đãi để nhận thưởng. 
 - Các gói nạp sẽ reset lại lượt mua qua ngày.

Gói Vật phẩm Số lượng Giá ưu đãi Số lượt mua
1 Táo xanh 500 Free 1
2 Táo xanh 1000 25,000 đ 20
  Vàng 2.000.000    
  Thẻ Chiến Binh 5 sao Hệ Thường - Tùy Chọn 50    
3 Sandwich 1000 49,000 đ 20
  Vàng 5.000.000    
  Thẻ Chiến Binh 5 sao Hệ Thường - Tùy Chọn 100    
4 Bún bò 2000 79,000 đ 20
  Thẻ Chiến Binh 5 sao Hệ Thường - Tùy Chọn 150    
  Hồn Vàng 300    
5 Gà quay 2000 129,000 đ 20
  Thẻ Chiến Binh 5 sao Hiếm 100    
  Hồn Vàng 1000    
6 Xiên que 2000 249,000 đ 20
Rương Thẻ Chiến Binh 5 Sao Hệ Hiếm - Tùy Chọn 1
Hồn Vàng 3000
7 Bánh pudding 2000 399,000 đ 20
Rương Thẻ Chiến Binh 5 Sao Hệ Hiếm - Tùy Chọn 2
Hồn Vàng 5000
Kiếm cam 1
8 Bánh pudding 5000 499,000 đ 20
Rương tướng SSR Hiếm- Tùy chọn 2
Hồn Vàng 10000
Mũ đỏ 1
9 Bánh pudding 7000 699,000 đ 20
Rương tướng SSR Hiếm- Tùy chọn 3
Hồn Vàng 20000
Giày đỏ 1
10 Bánh pudding 10000 1,299,000 đ 20
Rương tướng SSR Hiếm- Tùy chọn 4
Hồn Vàng 30000
Bao tay đỏ 1
Quần đỏ 1
11 Bánh pudding 20000 2,499,000 đ 20
Rương tướng SSR Hiếm- Tùy chọn 5
Hồn Vàng 50000
Ảo đỏ 1
Kiếm đỏ 1

 

ĐĂNG NHẬP VIP

Sự kiện diễn ra trong vòng 7 ngày. 
Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi chỉ cần đăng nhập vào game là đủ điều kiện nhận thưởng. 
Phần thưởng bao gồm Thưởng đăng nhập thường và Đăng nhập VIP. Kích hoạt gói đăng nhập VIP để nhận thêm nhiều phần thưởng giá trị. 
Có thể dùng Gem để nhận bù các ngày đã bỏ lỡ. 
Giá kích hoạt gói đăng nhập VIP: 249000đ.

Chi tiết thưởng 

Ngày Đăng nhập thường Đăng nhập VIP
Phần thưởng Số lượng Phần thưởng Số lượng
1 Vàng 50000 Xiên Que 1000
Táo xanh 300 Hồn vàng 3000
2 Vàng 70000 Xiên Que 1000
Lá ước nguyện 3 Hồn vàng 3000
3 Vàng 100000 Xiên Que 1000
Sandwich 300 Hồn vàng 3000
4 Vàng 120000 Xiên Que 1000
Đá cường hóa 300 Hồn vàng 3000
5 Vàng 150000 Xiên Que 1000
Xu vòng quay may mắn 5 Hồn vàng 3000
6 Vàng 200000 Xiên Que 1000
Lá ước nguyện 5 Hồn vàng 3000
7 Vàng 300000 Thẻ chiến binh 5 sao hệ bóng tối 50
Thẻ chiến binh 5 sao 50 Xiên Que 1000

ĐOM ĐÓM

Sự kiện diễn ra trong vòng 14 ngày. Từ 05h00 29/06/2024 đến 04h59 06/07/2024        
Trong thời gian diễn ra sự kiện sẽ có các chuỗi hoạt động, minigame và nhiệm vụ để nhận thưởng.

1. Quà hồi ức

Gói quà Phần thưởng Số lượng Giá bán
Gói quà hồi ức 1 Con Đom đóm 200 25000
Gem 60
Vàng 100000
Điểm VIP 50
Gói quà hồi ức 2 Con Đom đóm 300 79000
Gem 180
Vàng 200000
Đá năng lượng 10
Điểm VIP 158
Gói quà hồi ức 3 Con Đom đóm 500 129000
Gem 300
Vàng 500000
Đá năng lượng 15
Điểm VIP 258
Gói quà hồi ức 4 Con Đom đóm 1500 499000
Gem 600
Đá kỳ tích 10
Thẻ chiến binh 5 sao hệ ánh sáng 50
Điểm VIP 998
Gói quà hồi ức 5 Con Đom đóm 3000 1299000
Gem 3000
Ngọc triệu hồi 20
Thẻ chiến binh 5 sao hệ ánh sáng 50
Điểm VIP 2598
Gói quà hồi ức 6 Con Đom đóm 5000 2499000
Gem 6000
Ngọc triệu hồi 30
Thẻ chiến binh 5 sao hệ ánh sáng 100
Điểm VIP 4998

               

   2. Về lại cội nguồn

Quà đăng nhập Phần thưởng Số lượng
Ngày 1 Sandwich 200
Con đom đóm 100
Ngày 2 Sandwich 300
Con đom đóm 100
Ngày 3 Mảnh thần khí 200
Con đom đóm 100
Ngày 4 Mảnh thần khí 300
Con đom đóm 100
Ngày 5 Đá thiên thạch 500
Con đom đóm 200
Ngày 6 Lá ước nguyện 5
Con đom đóm 200
Ngày 7 Lá ước nguyện 5
Con đom đóm 200

3. Hồi ức Angemon

Mỗi lần tặng quà sẽ nhận được 1 phần thưởng ngẫu nhiên, có cơ hội nhận được sách ký ức (vật phẩm dùng để đổi trong shop sự kiện). 
 
List quà random 

Phần thưởng Số lượng
Sách ký ức 1
Sandwich 50
Sandwich 100
Sandwich 200
Sandwich 300
Sandwich 400
Bún bò 30
Bún bò 40
Bún bò 50
Bún bò 70
Bún bò 100
Hồn vàng 5
Hồn vàng 10
Hồn vàng 15
Hồn vàng 20
Hồn vàng 30
Thẻ chiến binh 5 sao 3
Thẻ chiến binh 5 sao 5
Thẻ chiến binh 5 sao 10
Thẻ chiến binh 4 sao 10
Thẻ chiến binh 4 sao 15
Thẻ chiến binh 4 sao 20
Lá ước nguyện 1
Đá kỳ tích 1
Ngọc triệu hồi 1

 

Mốc điểm Phần thưởng Số lượng
10 Vàng 300000
Lá ước nguyện 3
50 Rương thẻ chiến binh 5 sao ngẫu nhiên - hệ thường 2
Đá kỳ tích 5
150 Rương trang bị Cam 1
Rương thẻ chiến binh 5 sao ngẫu nhiên - hệ thường 1
250 Rương trang bị Cam +1 1
Ngọc triệu hồi 10
Thẻ Chiến binh SSR - Hệ hiếm 100
500 Rương trang bị Cam +2 1
Đá thần thoại 1000
Rương Bóng tối (5 chọn 1) 2

4. Thám hiểm đêm trăng

Quà vòng quay

STT slot quà Phần thưởng Số lượng
1 Vàng 300000
2 Thẻ chiến binh 5 sao hệ bóng tối 5
3 Lá ước nguyện 1
4 Thẻ chiến binh 4 sao 10
5 Hồn vàng 20
6 Ngọc triệu hồi 1
7 Đá hiếm 50
8 Vàng 200000
9 Thẻ chiến binh 4 sao 15
10 Thẻ chiến binh 5 sao hệ pháp thuật 10
11 Bún bò 200
12 Xu vòng quay may mắn 2
13 Thẻ chiến binh 5 sao hệ võ thuật 10
14 Đá kỳ tích 1
15 Táo xanh 3000
16 Thẻ chiến binh 5 sao hệ khoa học 10
17 Đá phổ thông 50
18 Thẻ chiến binh 5 sao hệ ánh sáng 5
19 Thẻ chiến binh 5 sao 10
20 Sandwich 300

Quà tích lũy

Mốc điểm Phần thưởng Số lượng
20 Vàng 200000
Lá ước nguyện 3
60 Vàng 300000
Lá ước nguyện 5
100 Đá cường hóa 1000
Đá năng lượng 5
150 Con đom đóm 500
Đá kỳ tích 10
200 Đá năng lượng 10
Ngọc triệu hồi 10

5. Truy tìm đom đóm

Stage Thưởng Số lượng Tiêu hao đá năng lượng
1-1 Con đom đóm 20 1
Vàng 30000
1-2 Con đom đóm 30 2
Sandwich 200
1-3 Con đom đóm 50 3
Lá ước nguyện 1
1-4 Con đom đóm 50 4
Mảnh thần khí 100
1-5 Con đom đóm 60 5
Đá cường hóa 200
1-6 Con đom đóm 70 6
Bồi dưỡng đan 100
1-7 Con đom đóm 70 7
Thẻ chiến binh 5 sao 50

6. Nhiệm vụ


Mỗi ngày sẽ có 2 nhiệm vụ, 1 nhiệm cụ đăng nhập cố định, 1 nhiệm vụ sẽ random trong list còn lại.

Nhiệm vụ Thưởng Số lượng
Đăng nhập mỗi ngày Đá năng lượng 5
Cường hóa trang bị 10 lần Đá năng lượng 5
Triệu hồi cao cấp 20 lần Đá năng lượng 5
Đạt 60 năng động nhiệm vụ ngày Đá năng lượng 5
Tham gia đấu trường 10 lần Đá năng lượng 5

7.  Shop

STT Shop ký ức Số lượng Giới hạn mua
1 Thẻ chiến binh 5 sao hệ Ánh sáng 10 10
2 Thẻ chiến binh 5 sao hệ Bóng tối 10 10
3 Thẻ chiến binh 5 sao hệ Khoa học 10 10
4 Thẻ chiến binh 5 sao hệ Pháp thuật 10 10
5 Thẻ chiến binh 5 sao hệ Võ thuật 10 10
6 Vàng 5.000.000 10
7 Rương Chip Hiếm 1 5
8 Rương Chip Đặc biệt 1 3
9 Rương Chip cao cấp 1 3