CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN 15

Ngày đăng: 15-06-2024

CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN 15

TRIỆU HỒI HẠN GIỜ

Thời gian sự kiện hạn giờ mới: trong vòng 7 ngày từ 5h00 ngày 15/06 - 4h59 ngày 22/06.
Tướng chủ đề: Doraemon + Homura Akemi

TĂNG SAO CHUYÊN DỤNG

Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi tiến hành tăng sao - thức tỉnh tướng chỉ định đạt mốc mà hệ thống đặt ra để nhận thưởng.                
Sự kiện diễn ra trong vòng 7 ngày từ 5h00 ngày 15/06 - 4h59 ngày 22/06                
Tướng chủ đề của tuần 14 là Doraemon       

Quà miễn phí Quà kích hoạt nạp Giá gói
Vàng 500k Thẻ chiến binh SR 5 sao hệ bóng tối (ngẫu nhiên) 50 79,000 đ
Thẻ chiến binh Doraemon 10 Sách bóng tối 10
    Vàng 1M
Lá ước nguyện 5 Lá ước nguyện 30 249,000 đ
Thẻ chiến binh Doraemon 10 Gem 600
    Thẻ chiến binh SR 5 sao hệ bóng tối (ngẫu nhiên) 100
Lá ước nguyện 10 Lá ước nguyện 30 499,000 đ
Thẻ chiến binh Doraemon 10 Gem 1200
    Thẻ chiến binh SR 5 sao hệ bóng tối (ngẫu nhiên) 150
Mảnh tướng SSR 5 sao (ngẫu nhiên) 50 Gem 1500 699,000 đ
Thẻ chiến binh Doraemon 10 Thẻ chiến binh Doraemon 50
    Sách bóng tối 20
Rương trang bị Tím +3 1 Ngọc Triệu Hồi 20 1,299,000 đ
Thẻ chiến binh Doraemon 10 Gem 3000
    Thẻ chiến binh Doraemon 100

       

NẠP LIÊN TỤC

Người chơi nạp gói bất kỳ vào game hàng ngày là có thể đủ điều kiện nhận thưởng.                
Sự kiện kéo dài trong vòng 7 ngày.

Ngày Phần thưởng Số lượng
1 Vàng 100k
Lá ước nguyện 5
Táo xanh 500
2 Vàng 200k
Lá ước nguyện 5
Sandwich 500
3 Vàng 500k
Lá ước nguyện 5
Bún Bò 1000
4 Ngọc triệu hồi 10
Gà Quay 2000
Đá Cường Hóa 500
5 Vàng 1M
Đá kỳ tích 10
Đá phổ thông 2000
6 Vàng 1M
Đá kỳ tích 10
Xiên Que 500
7 Vàng 2M
Rương Chip Đỏ (ngẫu nhiên) 1
Ngọc triệu hồi 5
Bánh Pudding 300

 

VÒNG QUAY MAY MẮN

Bao gồm 2 loại vòng quay: Thường và Cao cấp

1. Vòng quay Thường

Sử dụng vật phẩm xu vòng quay may mắn để quay - có thể mua bằng Gem với giá 50 Gem/xu.

Quà Vòng Quay  
Vật phẩm Số lượng Số lần nhận tối đa
Lá ước nguyện 1 5
Táo xanh 100 5
Hồn vàng 10 3
Đá phổ thông 100 3
Thẻ anh hùng 5 sao 20 1
Đá cường hóa 200 5
Vàng 100k 5
Quặng 200 5

 

Quà Tích Lũy
Mốc (số lần quay) Vật phẩm Số lượng
10 Xu vòng quay may mắn 3
30 Xu vòng quay may mắn 5
50 Xu vòng quay may mắn 10
100 Xu vòng quay may mắn 15
180 Xu vòng quay đặc biệt 10

Reset lại khi người chơi đã nhận toàn bộ quà tích lũy lượt quay 

2. Vòng quay cao cấp   

Sử dụng vật phẩm xu vòng quay đặc biệt để quay thưởng.    

Quà Vòng Quay  
Vật phẩm Số lượng Số lần nhận tối đa 
Rương sách (ngẫu nhiên) 12 1
Lá ước nguyện 5 5
Ngọc triệu hồi 3 1
Đá kỳ tích 2 1
Đá hiếm 100 3
Xu vòng quay đặc biệt 1 2
Thẻ anh hùng 5 sao 50 1
Hồn vàng 130 5

 

Quà Tích Lũy
Mốc (số lần quay) Vật phẩm Số lượng
10 Xu vòng quay đặc biệt 3
30 Xu vòng quay đặc biệt 5
50 Xu vòng quay đặc biệt 10
100 Xu vòng quay đặc biệt 20
180 Thẻ anh hùng 5 sao 50

Reset lại khi người chơi đã nhận toàn bộ quà tích lũy lượt quay

SỰ KIỆN NẠP BỔ SUNG

Gói Bùa Triệu Hồi                
- Mỗi tuần người chơi được mua các gói này với số lần giới hạn.

Gói Vật phẩm Số lượng Giá ưu đãi Số lượt mua
Gói Bùa Triệu hồi 1 Bùa triệu hồi 2 25,000 đ 2
Gem 60
Gói Bùa Triệu hồi 2 Bùa triệu hồi 4 79,000 đ 2
   
Gem 180
Gói Bùa Triệu hồi 3 Bùa triệu hồi 6 129,000 đ 2
   
Gem 300
Gói Bùa Triệu hồi 4 Bùa triệu hồi 8 249,000 đ 2
   
Gem 600
Gói Bùa Triệu hồi 5 Bùa triệu hồi 12 399,000 đ 2
   
Gem 900
Gói Bùa Triệu hồi 6 Bùa triệu hồi 18 499,000 đ 2
Gem 1200
Gói Bùa Triệu hồi 7 Bùa triệu hồi 25 699,000 đ 2
Gem 1500
Gói Bùa Triệu hồi 8 Bùa triệu hồi 50 1,299,000 đ 2
Gem 3000
Gói Bùa Triệu hồi 9 Bùa triệu hồi 100 2,499,000 đ 2
Gem 6000

 

Gói Ưu Đãi Thức Ăn                
- Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi ngày người chơi có thể mua các gói ưu đãi để nhận thưởng.

Gói Vật phẩm Số lượng Giá ưu đãi Số lượt mua
1 Vàng 200k Free 1
2 Gà quay 300 25,000 đ 2
Gem 60
Hồn Vàng 100
3 Gà quay 500 49,000 đ 2
Hồn Vàng 100
Gem 120
4 Xiên que 500 79,000 đ 2
Hồn Vàng 200
Rương trang bị Lam +3 1
Gem 180
5 Xiên que 1000 129,000 đ 2
Hồn Vàng 500
Đá cường hóa 2000
Áo Cam +1 1
Gem 300
6 Xiên que 1500 249,000 đ 2
Hồn Vàng 1000
Đá phổ thông 1000
Quần Cam +1 1
Gem 600
7 Xiên que 2000 399,000 đ 2
Hồn Vàng 2000
Đá hiếm 700
Mũ Cam +1 1
Gem 900
8 Bánh Pudding 1500 499,000 đ 2
Hồn Vàng 5000
Thẻ anh hùng 5 sao 100
Áo đỏ 1
Gem 1200
9 Bánh Pudding 2000 699,000 đ 2
Hồn Vàng 10000
Thẻ anh hùng 5 sao 200
Mũ đỏ 1
Gem 1500
10 Bánh Pudding 3000 1,299,000 đ 2
Hồn Vàng 20000
Giày Đỏ 1
Thẻ anh hùng 5 sao 300
Gem 3000
11 Bánh Pudding 5000 2,499,000 đ 2
Hồn Vàng 50000
Rương sách (chọn) 50
Bao tay Đỏ 1
Trượng Đỏ 1
Gem 6000

Gói Ưu Đãi Tăng Trưởng                
- Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi ngày người chơi có thể mua các gói ưu đãi để nhận thưởng.                
- Các gói nạp sẽ reset lại lượt mua qua ngày.                

Gói Vật phẩm Số lượng Giá ưu đãi Số lượt mua
1 Gem 50 Free 1
2 Gem 60 25,000 đ 2
Gà Quay 200
Vàng 500k
3 Gem 120 49,000 đ 2
Gà Quay 500
Đá kỳ tích 5
4 Gem 180 79,000 đ 2
Vàng 3M
Đá cường hóa 2000
Bồi dưỡng đan 200
5 Gem 300 129,000 đ 2
Rương Chip Tím 2
Xiên Que 500
Vàng 10M
Xu vòng quay đặc biệt 10
6 Gem 600 249,000 đ 2
Mảnh thần khí 2000
Rương Chip Cam 1
Xiên Que 1000
Xu vòng quay đặc biệt 20
7 Gem 900 399,000 đ 2
Rương Chip Cam 2
Bồi dưỡng đan 500
Xiên Que 2000
Vàng 30M
8 Gem 1200 499,000 đ 2
Vàng 50M
Rương Chip Đỏ 1
Bánh Pudding 1000
Rương Sách (chọn) 20
9 Gem 1500 699,000 đ 2
Vàng 100M
Rương Chip Đỏ 2
Bánh Pudding 1500
Hồn vàng 2000
10 Gem 3000 1,299,000 đ 2
Đá kỳ tích 20
Bánh Pudding 2000
Rương Chip Đỏ 3
Vàng 300M
11 Gem 6000 2,499,000 đ 2
Đá Triệu hồi 20
Rương Chip Đỏ 4
Bánh Pudding 2500
Quần đỏ 1
Vàng 500M

Gói Chiến Binh 
- Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi ngày người chơi có thể mua các gói ưu đãi để nhận thưởng. 
 - Các gói nạp sẽ reset lại lượt mua qua ngày.

Gói Vật phẩm Số lượng Giá ưu đãi Số lượt mua
1 Táo xanh 500 Free 1
2 Táo xanh 1000 25,000 đ 20
  Vàng 2.000.000    
  Hồn Vàng 50    
3 Sandwich 1000 49,000 đ 20
  Vàng 5.000.000    
  Hồn Vàng 100    
4 Bún bò 2000 79,000 đ 20
  Thẻ Chiến Binh 5 sao Hệ Thường - Tùy Chọn 100    
  Hồn Vàng 300    
5 Gà quay 2000 129,000 đ 20
  Thẻ Chiến Binh 5 sao Hiếm 100    
  Hồn Vàng 1000    
6 Xiên que 2000 249,000 đ 20
Rương Thẻ Chiến Binh 5 Sao Hệ Hiếm - Tùy Chọn 2
Hồn Vàng 3000
7 Bánh pudding 2000 399,000 đ 20
Mảnh Diablo 50
Hồn Vàng 5000
Kiếm cam 1
8 Bánh pudding 5000 499,000 đ 20
Mảnh Diablo 50
Hồn Vàng 10000
Mũ đỏ 1
9 Bánh pudding 7000 699,000 đ 20
Mảnh Diablo 50
Hồn Vàng 20000
Giày đỏ 1
10 Bánh pudding 10000 1,299,000 đ 20
Mảnh Diablo 100
Hồn Vàng 30000
Bao tay đỏ 1
Quần đỏ 1
11 Bánh pudding 20000 2,499,000 đ 20
Mảnh Diablo 150
Hồn Vàng 50000
Ảo đỏ 1
Kiếm đỏ 1

ĐĂNG NHẬP VIP

- Sự kiện diễn ra trong vòng 7 ngày. 
- Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi chỉ cần đăng nhập vào game là đủ điều kiện nhận thưởng. 
- Phần thưởng bao gồm Thưởng đăng nhập thường và Đăng nhập VIP. Kích hoạt gói đăng nhập VIP để nhận thêm nhiều phần thưởng giá trị. 
- Có thể dùng Gem để nhận bù các ngày đã bỏ lỡ. 
- Giá kích hoạt gói đăng nhập VIP: 249000đ. 
 
Chi tiết thưởng 

Ngày Đăng nhập thường Đăng nhập VIP
Phần thưởng Số lượng Phần thưởng Số lượng
1 Vàng 50000 Xiên Que 1000
Táo xanh 300 Hồn vàng 3000
2 Vàng 70000 Xiên Que 1000
Lá ước nguyện 3 Hồn vàng 3000
3 Vàng 100000 Xiên Que 1000
Sandwich 300 Hồn vàng 3000
4 Vàng 120000 Xiên Que 1000
Đá cường hóa 300 Hồn vàng 3000
5 Vàng 150000 Xiên Que 1000
Xu vòng quay may mắn 5 Hồn vàng 3000
6 Vàng 200000 Xiên Que 1000
Lá ước nguyện 5 Hồn vàng 3000
7 Vàng 300000 Thẻ chiến binh 5 sao hệ bóng tối 50
Thẻ chiến binh 5 sao 50 Xiên Que 1000

 

TÍCH NẠP

Sự kiện diễn ra mãi mãi, người chơi tích lũy giá trị nạp các gói ingame sẽ được nhận thêm hoàn trả và các gói quà tương ứng.

Điều kiện Quà Số lượng
Tích nạp 99.000đ Lá ước nguyện 10
Táo xanh 1000
Đá phổ thông 100
Rương chip Lam - ngẫu nhiên 3
Tích nạp 249.000đ Lá ước nguyện 20
Sandwich 2000
Đá phổ thông 200
Rương chip Tím - ngẫu nhiên 1
Tích nạp 499.000đ Lá ước nguyện 30
Bún bò 2000
Đá phổ thông 300
Rương chip Tím - ngẫu nhiên 3
Tích nạp 1.249.000đ Đá kỳ tích 20
Gà quay 3000
Đá phổ thông 600
Rương chip Cam - ngẫu nhiên 3
Tích nạp 4.999.000đ Đá kỳ tích 30
Xiên que 3000
Đá hiếm 500
Rương chip Cam - ngẫu nhiên 5
Vàng 5000000
Tích nạp 9.999.000đ Ngọc triệu hồi 20
Xiên que 5000
Đá hiếm 1000
Rương chip Đỏ - ngẫu nhiên 1
Vàng 10000000
Xu vòng quay đặc biệt 10
Tích nạp 19.999.000đ Ngọc triệu hồi 30
Bánh Pudding 3000
Đá hiếm 1500
Rương chip Đỏ - ngẫu nhiên 2
Vàng 20000000
Xu vòng quay đặc biệt 30
Tích nạp 39.999.000đ Ngọc triệu hồi 40
Bánh Pudding 5000
Áo Đỏ 2
Trượng Cam +3 2
Đá Thần thoại 500
Rương chip Đỏ - ngẫu nhiên 4
Rương tướng SSR Hiếm (tùy chọn) 5
Tích nạp 49.999.000đ Ngọc triệu hồi 50
Bánh Pudding 5000
Quần Đỏ 2
Giày Đỏ 2
Đá Thần thoại 2000
Rương chip Đỏ - ngẫu nhiên 6
Rương tướng SSR Hiếm (tùy chọn) 7
Tích nạp 99.999.000đ Ngọc triệu hồi 100
Bánh Pudding 10000
Trượng Đỏ 2
Bao Tay Đỏ 2
Mũ Đỏ 2
Đá Thần thoại 5000
Rương chip Đỏ - ngẫu nhiên 8
Rương tướng SSR Hiếm (tùy chọn) 10

Sự kiện không có thời gian kết thúc, sẽ tồn tại vĩnh viễn tích lũy trọn đời cho người chơi.