SỰ KIỆN ƯU ĐÃI NẠP WEB (24/04 - 27/04)

Ngày đăng: 23-04-2024

SỰ KIỆN ƯU ĐÃI NẠP WEB (24/04 - 27/04)

I. Quà tặng mỗi ngày

- Từ ngày 24/04/2024 - 27/04/2024, mỗi ngày người chơi vào game được nhận 1 phần quà.
- Quà được gửi vào hộp thư trong game
- Tổng 4 ngày có 4 quà, người chơi online sẽ nhận được quà hàng ngày

Ngày Quà tặng  Số lượng 
 24/04 Sandwich                        1.000
Vàng                     300.000
Thẻ chiến binh 5 sao                             50
Rương sách (ngẫu nhiên)                               5
 25/04 Sandwich                        1.000
Vàng                     300.000
Hồn Vàng                           500
Rương sách (ngẫu nhiên)                               5
 26/04 Sandwich                        1.000
Vàng                     300.000
Rương chip tím                               1
Rương sách (ngẫu nhiên)                               5
 27/04 Sandwich                        1.000
Vàng                     300.000
Gem                           500
Rương sách (ngẫu nhiên)                               5

II. Ưu đãi nạp web    

- Trong thời gian từ 0:00 ngày 24/04/2024 đến 23:59 ngày 27/04/2024, người chơi tích lũy "dùng GOSU để thanh toán các gói nạp vào game" để nhận thưởng.    
- Web nạp:     https://pay.gosu.vn/Payment?Game=cba 
- Áp dụng cho toàn bộ máy chủ.    
- Áp dụng cho toàn bộ các gói nạp có tại web nạp.    
- Phần thưởng được gửi vào hộp thư người chơi.    
- Thời gian phát thưởng: trong vòng 48 giờ, tính từ lúc sự kiện kết thúc.    

- Phần thưởng:
- Phần thưởng các mốc được nhận cộng dồn, đạt mốc cao có thể nhận cả quà ở mốc thấp hơn.
- Ví dụ: Nạp mốc 10.000 GOSU có thể nhận cả quà ở mốc 3.000, 1.000 và 400 GOSU. Nạp đạt mốc 500.000 GOSU được nhận toàn bộ quà.
- Lưu ý: Người chơi khi quy đổi GOSU vào game, vừa nhận được quà sự kiện ưu đãi, vừa nhận thêm quà tại các sự kiện khác trong game.

Tích lũy GOSU quy đổi vào game Phần thưởng  Số lượng 
Quy đổi 400 GOSU Thẻ chiến binh 5 sao ngẫu nhiên - hệ thường                             50
Đá kỳ tích                               2
Bún bò                           500
Vàng                  2.000.000
Quy đổi 1000 GOSU Rương thẻ chiến binh 5 sao hệ thường - Tùy chọn                               1
Đá kỳ tích                               5
Bún bò                        1.000
Vàng                  5.000.000
Quy đổi 3000 GOSU Thẻ chiến binh 5 sao ngẫu nhiên - hệ hiếm                             50
Đá kỳ tích                             10
Gà quay                        1.000
Vàng                10.000.000
Quy đổi 10000 GOSU Thẻ chiến binh 5 sao ngẫu nhiên - hệ hiếm                             50
Ngọc triệu hồi                               5
Gà quay                        2.000
Vàng                20.000.000
Quy đổi 30000 GOSU Rương thẻ chiến binh 5 sao hệ hiếm - Tùy chọn                               2
Ngọc triệu hồi                             10
Rương trang bị đỏ                               1
Xiên que                        2.000
Vàng                30.000.000
Quy đổi 50000 GOSU Rương thẻ chiến binh 5 sao hệ hiếm - Tùy chọn                               5
Ngọc triệu hồi                             20
Rương trang bị đỏ                               2
Xiên que                        3.000
Vàng                50.000.000
Quy đổi 100000 GOSU Rương chiến binh SSR - Chọn Tướng                               2
Ngọc triệu hồi                             30
Rương trang bị đỏ                               3
Bánh pudding                        3.000
Vàng               200.000.000
Quy đổi 200000 GOSU Rương chiến binh SSR - Chọn Tướng                               4
Ngọc triệu hồi                             50
Rương trang bị đỏ                               4
Bánh pudding                        5.000
Vàng               500.000.000
Quy đổi 500000 GOSU Rương chiến binh SSR - Chọn Tướng                               7
Ngọc triệu hồi                           100
Bánh pudding                        7.000
Rương trang bị đỏ                               7
Vàng               700.000.000
 
Chúc Chiến Binh có những trải nghiệm thật tuyệt vời cùng Chiến Binh AFK nhé!