Hướng Dẫn Kiểm Tra Đơn Hàng Google Play Và App Store

Ngày đăng: 01-04-2023

Hướng dẫn kiểm tra đơn hàng Google Play

Đối với giao dịch thực hiện qua Google Play, sau khi hoàn tất thanh toán bằng phương thức "Thanh toán qua điện thoại di động" hoặc thanh toán bằng "Thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ" thì bạn sẽ được nhận hóa đơn thanh toán. Để có thể kiểm tra hóa đơn bạn có thể thực hiện theo 2 cách như sau:

Cách 1: Kiểm tra trực tiếp tại hộp thư đến của tài khoản Gmail đã đăng ký thanh toán Google Play. Tiêu đề hóa đơn từ phía Google Play gửi đến bạn sẽ là Biên nhận đơn hàng của bạn trên Google Play và mục Số đơn hàng. Số này được hiển thị dưới dạng GPA.xxxx-xxxx-xxxx-xxxxx

Cách 2: Kiểm tra hóa đơn bằng cách đăng nhập tài khoản Gmail thực hiện thanh toán vào website lịch sử giao dịch của Google Play. Cách thực hiện như sau:

 • Đăng nhập tài khoản Gmail đã thực hiện thanh toán tại website https://pay.google.com
 • Chọn mục Hoạt động và xem thông tin giao dịch cần kiểm tra.
 • Sau khi chọn vào giao dịch cần kiểm tra thì hóa đơn sẽ hiển thị và bạn có thể xem Mã giao dịch. Mã này được hiển thị dưới dạng GPA.xxxx-xxxx-xxxx-xxxxx

Lưu ý:

 • Trong trường hợp bạn thực hiện giao dịch thành công nhưng không nhận được tiền game thì bạn cần cung cấp mã GPA.xxxx-xxxx-xxxx-xxxxx qua phiếu yêu cầu để được kiểm tra và hỗ trợ

Hướng dẫn kiểm tra đơn hàng Apple Store

Đối với giao dịch được thực hiện qua Appstore, sau khi hoàn tất giao dịch bạn sẽ được nhận hóa đơn thanh toán. Để có thể kiểm tra hóa đơn bạn có thể thực hiện theo 3 cách như sau:
 

Cách 1: Kiểm tra trực tiếp tại hộp thư đến của email đã đăng ký AppleID. Tiêu đề hóa đơn từ phía Apple gửi đến bạn sẽ là Your invoice form Apple và mục Order ID sẽ là thông tin bạn cần cung cấp đến chúng tôi qua phiếu hỗ trợ.

 

Cách 2: Kiểm tra hóa đơn bằng cách xem tại mục lịch sử giao dịch trên iPhone, iPad hoặc iPod Touch. Cách kiểm tra như sau:

 • Chọn Cài đặt > [Tên Apple ID] > iTunes & App Store.
 • Chọn AppleID > Xem AppleID > Đăng nhập tài khoản AppleID
 • Sau khi vào được mục AppleID bạn kéo xuống và chọn Lịch sử giao dịch để kiểm tra OrderID mà bạn cần tìm.

 

Cách 3: Kiểm tra hóa đơn bằng Mac hoặc PC. Cách kiểm tra như sau:

 • Mở phần mềm iTunes (Sử dụng phần mềm iTunes phiên bản mới nhất)
 • Phía trên Thanh công cụ chọn vào mục Tài khoản > Xem tài khoản của tôi
 • Đăng nhập tài khoản AppleID cần kiểm tra giao dịch và chọn mục Xem tài khoản
 • Tại mục Thông tin tài khoản bạn kéo xuống bên dưới chọn Lịch sử giao dịch
 • Chọn vào giao dịch mà bạn cần xem OrderID


Lưu ý:

 • OrderID sẽ hiển thị dưới dạng số và chữ cái in hoa.
 • Trong trường hợp không nhận được tiền game sau khi thực hiện giao dịch, bạn sẽ cần cung cấp OrderID và ảnh chụp đơn hàng qua phiếu yêu cầu để được kiểm tra và hỗ trợ

------Phù Bảo kính bút------